AUTORISATIONER

Blikkenslager H. Friis & Søn eftf. er medlem af:

TEKNIQ2TEKNIQ - installatørernes organisation.
Hvis du får installationsarbejde udført af en el- eller vvs-installatør, som er medlem af TEKNIQ, får du garanti for sikkerhed, kvalitet og faglighed. I installationsbranchen sætter vi en ære i, at levere håndværk af høj kvalitet. Men skulle der i sjældne tilfælde komme grus i kommunikationen mellem kunde og installatør har man mulighed for at klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer.

 

DANSK VVSDansk VVS Garantiordning - VVS-installatørgruppen.
Dansk VVS’ Garantiordning. I forbindelse med ankenævnet er der oprettet en garantiordning, som har til formål at sikre, at en forbruger, der har fået medhold i en klage ved ankenævnet, får opfyldt ankenævnets kendelse, hvis den indklagede VVS-installatør, grundet konkurs eller lignende, ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til ankenævnets kendelse. I sådanne tilfælde indtræder Dansk VVS’ Garantiordning og dækker udgifter op til og med 150.000 kr. inkl. moms.